Sadio Mané Is the First Peɾson to Successfully Own One-Eleven Suρeɾcar Wιth The World’s Most Luxᴜrious PlɑTinᴜm Dooɾ And Cockpιt

Mercedes-Benz Vision One Eleven

Mercedes-Benz tiết lộ bản concept siêu xe One-Eleven với cửa cánh chim và khoang lái màu bạc - Ảnh 2.

Mercedes-Benz tiết lộ bản concept siêu xe One-Eleven với cửa cánh chim và khoang lái màu bạc - Ảnh 3.

Mercedes-Benz tiết lộ bản concept siêu xe One-Eleven với cửa cánh chim và khoang lái màu bạc - Ảnh 4.

Mercedes-Benz tiết lộ bản concept siêu xe One-Eleven với cửa cánh chim và khoang lái màu bạc - Ảnh 5.

Mercedes-Benz tiết lộ bản concept siêu xe One-Eleven với cửa cánh chim và khoang lái màu bạc - Ảnh 6.

Mercedes-Benz Vision One Eleven

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *